Nůž je jedním z nejstarších nástrojů v dějinách lidstva. Používáme ho všichni prakticky každý den. Já sám jsem vystudovaný strojař a výrobou nožů se zabývám od mého raného mládí. Poté, co jsem pro sebe objevil kouzlo "damašku", už nebylo jiné cesty. A nebyla to cesta jednoduchá a krátká. Uskutečnil jsem několik výprav na Střední východ, tedy do pravlastí technologie jeho výroby, a později žil a sbíral zkušenosti s výrobou nožů ve Velké Británii.

Všechny zde vystavené nože jsou ručně kované. Každý kus je tak originál, a to nejen díky individuální kresbě damašku jako takového, ale i způsobem provedení, tedy tvarem, velikostí a použitými materiály. Chcete-li damaškový nůž pro sebe nebo pro své přátele, či snad nepřátele, prosím, kontaktujte mně .

Rozhovor pro časopis Myslivost - 1. část, 2. část

Knife is one the oldest instruments in the history of the mankind. It is used by almost everyone in everyday life. I am educated in mechanical engineering and knife making has interested me from my early childhood. Only after I have discovered the beauty of damascus steel I have made many times a journey to the cradle of old Damascus technology – Middle East. Later I have lived in England and gained experience in making knives.

All of here presented knives are hand forged. Thanks to the individual texture of Damascus, shape of the knife, its size, materials used and the way of making is every single one original. If you wish a Damascus knife for yourself, as a gift for your friends, or even for your enemies, please, contact me.


© Vratislav Petrů - Damaškové nože - 2015